Smaller Default Larger
مؤسسة قرآنی تفسیر جوان برای دانشجویان و اساتید محترم در خصوص پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری (نگاه قرآنی) بصورت رایگان مشاوره می دهد. 
جهت هماهنگی و تنظیم وقت مشاوره  با ایمیل مؤسسه ارتباط بگیرید.
 
 
(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید)

معرفی آثار مؤسسة قرآنی تفسیرجوان در یک نگاه 

 

قرآن کریم در آیات 82 سورة اِسراء و 44 فُصِّلَت و 57 یونُس خود را به عنوان نسخة شفابخش معرفی می کند. بنابراین می توان این کتاب آسمانی را همچون داروخانه ای فرض کرد که بیماران و نیازمندان متناسب با نوع بیماری و نیاز خاص خود باید به سراغ آن رفته و برنامة زندگی و نجات خود را از این گنجینة معنوی و مادی انتخـاب کننـد تـا پرنـدة زیبــای خوشبختـی را در آغـوش گرفتـه و در ســاحـل امـن و آرام آن طـی مسیــر نمــوده و دنیـــا و آخـرت خـود را در ســایـــه عمــل بــه محتــوای قــــرآن کریم آبـاد سازنـد.

در همیـــن راستـــا «اتحادیــة مؤسسـات قـرآنــی تفسیر جوان» که تشکلــی مــردمی و غیرانتفـاعـــی اســـت «40 مؤسسة تخصصــی قرآنــی» را تأسیس نموده تا هریک از مؤسســات متناسـب با «مخاطب خاص» یا «موضوع خاص» مندرج در اساسنامة رسمی خود، گروههای سِنّی گوناگون را با آیات موردنیاز همان گروه مأنوس ساخته و درک و فهم آیات موضوعی را برای آنان ساده ومیسرسازد. لذا براساس فلسفة وجودی تأسیس هر مؤسسه، «چهارده نوع تفسیر» براساس چهارده جمعیت هدف، در مؤسسات مذکور تدوین و منتشر شده است. خلاصــة ویژگــی هریــک از تفاسیــر مذکــور به شـرح زیـــر می باشــد:

1-«تفسیر  کــودک» که حدود«200 آیه» موردنیاز کودکان عزیز پیش دبستانی تاپایان دبستان رابه صورت گرافیکی، در1جلد به صورت تمام رنگی با قطع رحلی درخودجای داده است.

2-«تفسیرنـوجـوان» ویژةدانش آموزان مقطع متوسطة اول می باشد،که برگرفته ازتفسیرنمونه آیت الله العظمی مکارم شیرازی بــوده و حــدود «2000 آیه موضوعی» را دربـرگـرفته و با  قطع جیبی در 30 جلد چاپ و منتشـر شده است.

3-«تفسیـرجــوان» ویژة جوانان مقطع متوسطه دوم(دبیرستان)، دانشجویان وبزرگسالان می باشدکه کل آیات قرآن را بااستفاده از تفسیرنمونه در30جلد به خود اختصـاص داده است.

4-«تفسیر زنـــان» که بررسی آیات مشترک و اختصاصی خانم ها است، تعداد آیات گزینش شده در این تفسیر «275 آیه» و تعداد مجلدات آن، دو جلـد با قطـع وزیـری می باشد.

5-«تفسیر مــردان» که بررسی آیات مشترک و اختصاصی آقایان می باشد و تعداد آیات گزینش شـده در این تفسیـر «350 آیـه» و در دو جلـد با قطـــع وزیری چـــاپ شـــده اســت.

6-«تفسیر  خانـواده» ویژة خانـواده هــای عزیز می باشــد و تعـداد آیـات گزینـش شــده در این تفسیــر «425 آیه» و در دو جلــد بـــا قطــع وزیـــــری چــــاپ شــــــده اســـت.

7-«تفسیـر مشاغـل» که در ارتبــاط با انواع حِرَف و مشاغــل می باشــد و تعداد آیات گزینـش شده در این تفسیر حدود «2000 آیه» و در دوجلد بــا قطـع وزیــری چاپ شده است.

8-«تفسیر مساجـد» ویژة تلاوت روزانة قرآن در مساجد و ادارات می باشد. در این تفسیر، برای هر نوبت تلاوت، نصف صفحه از قرآن با صفحه آرایی عثمان طه دربالا، ترجمه درزیر وخلاصة تفسیـرنمونه درمقابل طراحی شده است.

9-«تفسیر مجـالس» این تفسیر که برگرفته از تفسیرنمونه است در 120 جلدبرای مجالس ختم وترحیم تدوین شده است که هرجلد شامل یک حزب بوده و ترجمه و خلاصة تفسیر در آن لحاظ شده  است.

10-«تفسیرعـلامـه» که از روی تفسیــر المیـــزان، خلاصه بـــرداری و در 70 جلـــد به صـــورت مـــوضـــوعــی در دسـت چــاپ می باشد و 5 جلــــد آن  چــــاپ شــده اســت.

11-«تفسیرسبحـان» که موضوعی است و با اقتباس از تفسیــر منشورجاویــد و سایــر آثار قرآنـیِ آیت الله جعفرسبحانی به تدریج چـاپ و منتشـر می شــود و تاکنــون 5 جلد آن چاپ شده است.

12-«تفسیرقطره ای» یا «قــرآن بشیــر» که خلاصة تفسیر 30 جلدی جوان (برگرفته از تفسیرنمونه) می باشد، که با قطع وزیری در یک جلد و 604 صفحه تنظیم شده است و ترجمة آیات در زیر، تفسیر آیات در مقابل و شرح لغات و مفاهیم و کلیدواژه های هر صفحه نیز در حاشیة سمت راست قرار داده شده است. در انتهای این کتاب، 4 نوع فهرست لحاظ شده است شامل: فهرستوارة موضوعی با بیش از 3000 عنوان، فهرست سوره های قرآن به صورت الفبایی و نیزبه ترتیب نزولی وترتیبی. درانتهای این کتاب، برای نخستین بار جدول شناخت کلی سوره های قرآن شامل؛ ردیف، نام سوره،معنی نام سوره،علت نام گذاری سوره وخواص وفضیلت تلاوت سوره،در یک نگاه با130 صفحه درج شده است.

13-«نخستین دیکشنری لغت شناسی ومفاهیم قرآن کریم» (یک جلدی، قطع نیم وزیری) شامل کــل لغات و مفاهیم قــرآن کریــم (2000 واژه) بــوده و بصــورت الفبایــی، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی  و فرانسه چاپ شده است.

14-«نخستین بانک جهانــی قرآن پژوهـی»(120جلدی، قطع وزیری)شامل53000موضوع کاربردی، الفبایی ومیان رشته ای قرآن کریم است که ویژة مقاله نویســی، تألیـف  پایان نامه ارشد و رساله دکتـری و هر نوع تحقیــق موضوعی قرآن کریم می باشد.

15 ويژگى منحصر بفرد در كليه محصولات مؤسسه قرآنى‏ تفسير جوان

 

1ـ تأييد كتب خاص يا سبك تحقيق آثار قرآنى اين مؤسسه از سوى مراجع عظام تقليد و علماى برجسته حوزه‌هاى علميه نظير حضرات آقايان: مكارم شيرازى،جعفرسبحانى،نورى همدانى،محمديزدى،مرتضى مقتدايى،ابوالقاسم خزعلى،على اصغردستغيب،قرشى،مرحوم آية الله معرفت و....

«آزاد بودن هرگونه نسخه بردارى و چاپ» از روى آثار مكتوب با هماهنگى مؤسسه و درج عبــارت «حـق چـاپ محفوظ نيسـت»بــــر روى  شنـــاسنــامــه كتاب‌هـــا.

3ـ تنوع تخصصى محصولات قرآنى «متناسب با جامعه هدف»يعنــى«كودك، نوجـوان، جوان، زنـان، مردان، خانواده، مشاغل، مساجد، مجالس، علامه، سبحان و قطره ای».

4ـ قراردادن متن الكترونيكى (E.BOOK) مربوط به همه آثارچاپ شده يا در دست چاپ بر روى سايت مؤسسه به آدرس: WWW.Tafsirejavan.com با امكان دانلود و پرينت رايگان و تـرجمـه به 14 زبان زنده دنيا.

5ـ اعـــراب‌گذارى كـــامل «همـــه» آيات، روايات و كلمـه‌هاى عربـى (به جز پاورقى‌ها).

6ـ طـرح جلدهاى جذّاب، ابداعى و گـــرافيكــــــى متناسب با «جمعيت هـدف هر كتـاب».

7ـ صفحه‌آرايى شعرگونه و چشم‌نواز تا خواننده به دليــل پرش مرتب چشم «خسته»نشود (بـه جـــــز  مـوارد خــاص).

8ـ همه محصولات مؤسسه پس از فروش و استفاده، حتى اگر آسيب‌ديده باشد، از افراد حقيقــى «پــس گرفتـه  مى‌شود».

9ـ فروش اقسـاطـى همه آثار مؤسســه به قيمت نقــد و با«تعيين اقساط توسط خريدار» .

10ـ آثار مؤسسه به افراد بى‌بضـاعت در سراسر جهان به طـور«رايگـان»تقديـم مى‌گردد.

11ـ «رايگان بودن»همه آموزش‌هاى تخصصى قـرآنىِ مؤسسه در ســـراســــر جهــــان.

12ـ براى هيچ‌يك از آثار، حق‌التأليف دريافت نمى‌شود (به جز مواردى كه ناشر مايل به اهداء حـق‌التـأليـف بـاشــد).

13ـ نشر نهايى آثار پس از نشر آزمايشى و موفقيت در طرح پـايلوت (Pilot Plan) براى «جمعيت مخاطـب هــدف».

14- ارائه «ضمانت‌نامه و خدمات پس از توليد»به خريداران و سفارش‌دهندگان همه آثار مؤسسه، بدين معنا كه در صورت تقاضاى آنها، هرگونه نقص و اشكال احتمالى در توليدات متنوع اين مؤسسه (نظير كتاب، نرم‌افزار، CD، روزنامه ديوارى، كتاب صوتى، فلش كارت، كارت پستال، و ...)، به مــدت 10 ســال از «اشخــاص حقيقـى» به‌طـور «رايگـان» برطرف، جايگزين يا پس گرفته خواهد شد.

15ـ استانداردسازى روش تحقيق و تأليـف آثــار و تفسيـرهـاى موضوعـى، كاربردى و ميان‌رشتـه‌اى از طريق «آمـوزش رايگان» 500.000 نفــر از افراد مستعـد و سازماندهــى تيم‌هـاى پــژوهشى 3 نفـره از بين آن‌ها.

 

درصورتى‌كه هركس از صدر اسلام تا سال 1370 شمسى (معادل 1412 هجرى قمرى، سال تأسيس

مؤسسه قرآنى تفسير جوان) يك نمونه كتاب قرآنى را با«جمع 15 ويژگى»مذكور، به اين مؤسسه

ارائه دهد، براى هموطنان داخل كشور مبلغ«100.000.000  تومان» و براى افراد مقيم خارج

از كشــور، مبلغ «100.000 دلار»جايزه به عنــوان حــق‌الكشــف تعلـق مى‌گيــرد.

 

دكتر محمد بيستونى

رئيس اتحاديه مؤسسات قرآنى تفسيرجوان (آموزشى - پژوهشى)

(شامل 40 مؤسسه تخصصى و موضوعى قرآن كريم) 

شرح توفیقات (رزومه) اتحادیة مؤسسات قرآنی تفسیرجوان

 

         

          به استحضار میرساند «اتحادیة مؤسسات قرآنی تفسیرجوان (پژوهشی، آموزشی)» تشکلی رسمی، قانونی و مردمی است که در مــدت فعــالیت 20 سالة  خود اقـدامـات زیر را در داخل کشـور و 18 کشــور خارجـــی انجـــام داده اســـت:

1- جمع آوری، دسته بندی و ارائه راه کارهای اجرایی مربوط به مطــالبات قرآنی مقام معظم رهبری «زیدعزّه» درعرصه های مختلف قرائت، ترجمه، مفاهیم، حفظ، تفسیر و تدبر، حاکمیت قرآن، پژوهش های قرآنی، مسابقات قرآنی، انس، عمل و رفتارسازی قرآنی و فرهنگ و سبک زندگی اسلامی (قــرآن و مهـارت هـای زندگـی).

2- تــدویــن مجمــوعة 120جلدی تفسیر موضــوعــی قرآن کـریـم (نخستین بانک جهــانی قرآن پــژوهـــی).

3-آموزش«رایگان»500.000 نفر از طریـق «کارگاههای آموزشی قـرآن و مهارتهای زندگی»و سایر برنامه های آموزشی.

4-جذب، آموزش، سازماندهی و بکارگیری «5000 پژوهشگر جوان»و تألیف و نشر «/1000 عنوان» آثــار موضوعی، کاربردی و میان رشته ای قرآنی با نظارت  تخصصی 100 نفر اعضاء هیئت علمیِ این اتحادیه.

5-تألیف«9 تفسیر کاملاً تخصصی» برای 9 جمعیت هدف (برای نخستین بار درجهان اسلام) با عناوین تفسیرکودک، تفسیرنوجوان، تفسیرجوان، تفسیر زنان، تفسیرمردان،  تفسیر خانواده، تفسیر مشـاغل، تفسیرمساجد و تفسیر قطره ای (تفسیـر یـک جلدی جوان).

6-تألیف مجموعة 4 جلدی «قرآن و مهارتهای زندگی» با موضوع «سبک و فرهنگ زندگی اسلامی» که نخستین نگاه جامع تخصصیِ قرآنی و روایی به این موضوع مبتلابه برای همة انسانها خصوصاً جوانان عزیز در کشـورهای اسلامی می باشد و اصل طرح به ضمیمة بسته های آموزشی  آن به  تأییــد سازمــان تبلیغـات اسلامی نیز رسیده است.

7-ترجمه و  نشـر آثـــار یادشـــده به «14 زبان زندة دنیا» که در حـال انجام است.

8-تألیف و چاپ و نشرگستردة «نخستین دیکشنری یک جلدی لغات و مفاهیم قرآن» به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی. لازم به توضیح است که قبل ازاقدام ما فقط تورات و انجیل درجهان دیکشنری لغات داشتند و برای کتاب آسمانی مسلمانـان این امکـان فراهم نشده بود.

9-توزیــع «رایگــان» آثار اتحادیه به افراد بی بضاعت بدون هیچگونـه محـدودیـت، براســاس دستــورالعمـل مربوطه.

10- تألیف نمونة کتابهای درسی مدارس«شیعیان امریکا و اروپا»در موضوعات قرآن، اصول عقاید، احکام، اخلاق و تاریخ اسلام.

11- تأیید کتب خاص یا سبک تحقیق آثار قرآنی این اتحادیه از سوی مراجع عظام تقلید و علمای برجستة حوزه های علمیه نظیر حضرات آقایان مکارم شیرازی، جعفرسبحانی، نوری همدانی، محمدیزدی، مرتضی مقتدایی،  ابوالقاسم خزعلی، علی اصغردستغیب، قرشی، مرحوم آیت الله معرفت و... .

12- راه اندازی «نخستین کتابخانة تخصصی قرآن و حدیث»در تهران که استفادة از آن برای عموم «آزاد و رایگـان» می باشد.

13-تـولیـد  نــرم افـــزار آثـــار مؤسسه جهت نصـب بر روی تلفن های همـراه.

          لازم به توضیح است که عمدة آثـار این مؤسسه خلاصه برداری، گردآوری، تدوین و موضوع بندی مباحث قرآنی با استفاده از 4 منبع اصلی تفسیر مجمع البیان، المیزان، نمونه ومنشورجاوید می باشد. لذا ازهمة علمای اعلام وپژوهشگران قرآنی تقاضامی کنیم تا دراین حرکت علمی که باهدف توسعة فرهنگ قرآن کریم انجام شده است با ما همکاری نموده و این مجموعه را ازنصایح، انتقادات و  پیشنهـادات خود محروم نفرمایند.

                                                     دکتر محمد بیستونی

 

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی تفسیرجوان (پژوهشی، آموزشی)

معرفی اجمالی موسسه قرآنی تفسیر جوان :

 

مؤسسة قرآني تفسير جوان مجموعه ای متشکل از ده موسسه تخصصی و موضوعی قرآنی است که  به منظور توسعة فرهنگ انسان‏ساز قرآنی در جامعه خصوصاً برای گروه سنی کودک ، نوجوان ، جوان ، زنان و خانواده تأسيس شده است. شمّه ‏اي از فعاليت‏هاي مؤسسه به شرح ذيل است:

 

 

 

1.  تأليف 1000 عنوان كتاب موضوعي قرآني بر اساس نيازسنجي قرآني كه به صورت تحقيقات ميداني از دانش ‏آموزان و دانشجويان     اعلام نظر شده و غالبا به صورت کتب کوچک در قطع جیبی یا پالتويي با حجم كم و قيمت ارزان تحت عناويني هم‏چونباستان شناسی ،هنرهای دستی ،رنگ شناسی ، راز خوشبختي, قرآن‏شناسي جوان, روش چكيده ‏نويسي موضوعي تفسير قرآن, لغت شناسی و مفاهیم قرآن کریم , فقر و ثروت از ديدگاه قرآن ، باستان شناسی ، رنگ شناسی ، موسیقی و . . .

 

2 .ترجمة انگليسي و عربي 8 كتاب: جلد 1 و 30 تفسير بيان, جلد 26 و 27 تفسير جوان, روش انس با قرآن, قرآن‏شناسي جوان, فرهنگ‏نامةقرآني جوان, راز خوشبختي.

 

3.تأليف و چاپ «روزنامه ديواري پيام آسماني» با موضوعات متنوع قرآني جهت نصب در مكان‏ها و معابر عمومي نظير دانشگاه‏ها, دبيرستان‏ها. اين روزناهر یک از این روزنامه ‏هاي ديواري, چكيده كتاب های  تفسير موضوعي قرآن كريم تالیفی موسسه می باشد .

 

4.  تأليف و انتشار كارت‏هاي جيبي «گلهاي آسماني» حاوي رهنمودهاي قرآن در موضوعاتي همچون: خواص و فضيلت سوره‏ هاي قرآن, آيات داراي اسم اعظم (احتمالاً), علوم قرآني براي كودكان و نوجوانان.

 

5.راه اندازي «كتابخانة تخصصي قرآن كريم» و «باشگاه انديشه ‏هاي آسماني» براي جوانان.

 

6. راه اندازي اولين سايت جهاني اينترنت با نام «پايگاه قرآن پژوهي» به منظور معرفي  10000عنوان كتاب قرآني به همراه چكيده اي از محتواي آنهاطراحي «مسابقات تفسير موضوعی قرآن كريم» در مقاطع راهنمايي, دبيرستان و دانشگاه.

 

7 . طراحي«جوايز دربردارندة پيامهاي قرآني»، ويژة برندگان مسابقات مختلف در سطح كشور.

 

8 . ارائه و انجام  پروژه ‏هاي «پژوهشي و كاربردي قرآني» در جهت پيشبرد مصالح ملي هم‏چون محيط زيست از ديدگاه قرآن.

 

9. ابداع و آموزش طرح ملي روش انس با قرآن (ويژة جوانان) براي اولين بار, به منظور مراجعة موضوعي فوري به تفاسير قرآني.

 

10. تاليف 1000 عنوان كتاب با موضوعات مختلف كاربردي قرآني