ذکر ایام هفته

ذکر روز شنبه:


یا رب العالمین

حدیث هفته

حضرت زهرا (س) می فرماید:

حدیث هفته

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

توصیه های عبادی علامه مجلسی(ره)

توصیه های عبادی علامه مجلسی(ره):

دانلود

علامه مجلسی پس از تأکید بر اینکه آنچه در (رساله عقاید) آورده کلاً از معدن وحی و گفتار معصومین است و چیزي از خودش نیاورده، به نکات ارزنده، و مطالب ارزشمندي تأکید می کند که فشرده آنها فهرست وار به شرح ذیل می باشد...

This module shows a list of the currently published Articles which have the highest number of page views. Help

دکتر محمد بیستونی

news

ریاست هیئت مدیره موسسه قرآنی تفسیر جوان و گروه موسسات قرآنی تابعه .
ایشان مولف، محقق، ناظر یا گردآورنده  حدود 1000 عنوان کتابهای تفسیر ترتیبی و موضوعی قرآن کریم است. که 600 عنوان آن چاپ شده است و چهارصد عنوان دیگر بر روی سایت موسسه و یا در مسیر چاپ و نشر می باشند.

کارگاههای تخصصی

این کارگاهها با هدف شناخت معارف قرآنی و انس با قرآن برای مخاطبین نوجوان و جوان و سایر علاقمندان برگزار می شود ولی برای تالیف آثار پژوهشی قرآنی نیاز به انجام مقدمات و مطالعات و توانمندیهای مفصلی می باشد که در کارگاههای آمورشی، پژوهشی مذکور شرح داده می شود.